Liturgical Calendar

Daily Readings for Sunday June 24,2018

Gospel, ലൂക്കാ 12:57-13:5 : പശ്ചാത്തപിക്കാത്തവൻ നശിക്കും

 എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ നീതിപൂര്‍വം വിധിക്കുന്നില്ല? നീ നിന്‍റെ എതിരാളിയോടുകൂടെ അധികാരിയുടെ അടുത്തേക്കു പോകുമ്പോള്‍, വഴിയില്‍വച്ചുതന്നെ അയാളുമായി ഒത്തുതീര്‍പ്പിലെത്താന്‍ ശ്രമംനടത്തുക. അല്ലെങ്കില്‍ അയാള്‍  നിന്നെ ന്യായാധിപന്‍റെ അടുക്കലേക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും ന്യായാധിപന്‍ നിന്നെ പാറാവുകാരനെ ഏല്പിക്കുകയും പാറാവുകാരന്‍ നിന്നെ തടവിലിടുകയും ചെയ്യും. ഞാന്‍ നിന്നോടു പറയുന്നു: അവസാനത്തെ തുട്ടുവരെ കൊടുത്തു വീട്ടാതെ നീ അവിടെനിന്നു പുറത്തുവരുകയില്ല. ഗലീലിയക്കാരുടെ   ബലികളില്‍ അവരുടെ രക്തംകൂടി പീലാത്തോസ് കലര്‍ത്തിയ വിവരം, ആ സമയത്ത് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ചിലര്‍ ഈശോയെ അറിയിച്ചു.  അവന്‍ ചോദിച്ചു: ഇവയെല്ലാം സഹിച്ചതുകൊണ്ട് അവര്‍ മറ്റെല്ലാ ഗലീലിയക്കാരെയുംകാള്‍ പാപികളായിരുന്നു എന്നു നിങ്ങള്‍ കരുതുന്നുവോ? അല്ല എന്നു ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതുപോലെ നശിക്കും. അഥവാ, സിലോഹായിലെ ഗോപുരം ഇടിഞ്ഞുവീണു കൊല്ലപ്പെട്ട ആ പതിനെട്ടു പേര്‍, എല്ലാ ജറുസലേം നിവാസികളെയുംകാള്‍  കുറ്റക്കാരായിരുന്നു എന്നു നിങ്ങള്‍ കരുതുന്നുവോ? അല്ല എന്നു ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതുപോലെ നശിക്കും.


Reading 3, 1 കോരി 10:23-31 : സർവവും ദൈവമഹത്വത്തിനു

 എല്ലാം അനുവദനീയമാണ്, എന്നാല്‍ എല്ലാം ഗുണകരമല്ല. എ ല്ലാം അനുവദനീയമാണ്, എന്നാല്‍ എല്ലാം പണിതുയര്‍ത്തുന്നില്ല. ഓരോരുത്തനും സ്വന്തം നന്മ കാംക്ഷിക്കാ തെ മറ്റുള്ളവന്‍റെ നന്മ കാംക്ഷിക്കട്ടെ. ചന്തയില്‍ വില്ക്കപ്പെടുന്ന ഏതുതരം മാംസവും മനഃസാക്ഷിക്കുത്തില്ലാതെ ഭക്ഷിക്കുവിന്‍. കാരണം, ഭൂമിയും അതിലുള്ള സകലതും കര്‍ത്താവിന്‍റേതാണ്. അവിശ്വാസികളില്‍ ഒരുവന്‍ നിങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിനു ക്ഷണിക്കുകയും നിങ്ങള്‍ പോകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ അവിടെ വിളമ്പുന്നതെന്തും മനഃസാക്ഷിക്കുത്തില്ലാതെ ഭക്ഷിക്കുവിന്‍. എന്നാല്‍, ആരെങ്കിലും ഇത് ബലിയര്‍പ്പിച്ച വസ്തുവാണെന്നു പറഞ്ഞാല്‍, അതു വെളിപ്പെടുത്തിയവനെയും അവന്‍റെ മനഃസാക്ഷിയെയും പ്രതി നിങ്ങള്‍ അതു ഭക്ഷിക്കരുത്. സ്വന്തം മനഃസാക്ഷിയല്ല, അപരന്‍റേതാണ് ഞാന്‍ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. എന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റൊരുവന്‍റെ മനഃസാക്ഷിയാല്‍ എന്തിന് വിധിക്കപ്പെടണം?  കൃതജ്ഞതയോടെയാണ് ഞാന്‍ പങ്കുപറ്റുന്നതെങ്കില്‍ ഞാന്‍ കൃതജ്ഞതയര്‍പ്പിച്ചതിനെപ്പറ്റി എന്തിന് കുറ്റാരോപിതനാകണം? നിങ്ങള്‍ ഭക്ഷിക്കുകയോ പാനംചെയ്യുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ എല്ലാം ദൈവമഹത്ത്വത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്യുക.  


Reading 2, ഇശാ 2:1-5 : ജെറുസലേം രക്ഷാകേന്ദ്രം

 യൂദായെയും ജറുസലെമി നെയും കുറിച്ച് ആമോസിന്‍െറ പുത്രനായ ഏശയ്യായ്ക്കുണ്ടായ അരുളപ്പാട്: അവസാന നാളുകളില്‍ കര്‍ത്താവിന്‍െറ ആലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പര്‍വതം എല്ലാ പര്‍വത ങ്ങള്‍ക്കും മുകളില്‍ ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കും. എല്ലാ ജനതകളും അതി ലേക്ക് ഒഴുകും. അനേകം ജനതകള്‍ പറയും: വരുവിന്‍, നമുക്കു കര്‍ത്താ വിന്‍െറ ഗിരിയിലേക്ക്, യാക്കോ ബിന്‍െറ ദൈവത്തിന്‍െറ ഭവനത്തി ലേക്ക്, പോകാം. അവിടുന്ന് തന്‍െറ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും. നാം ആ പാതകളില്‍ ചരിക്കും. കര്‍ത്താ വിന്‍െറ നിയമം സീയോനില്‍ നിന്നു പുറപ്പെടും; അവിടുത്തെ വചനം ജറുസലെമില്‍ നിന്നും. അവിടുന്ന് ജനതകളുടെ മധ്യത്തില്‍ വിധി കര്‍ത്താവായിരിക്കും; ജനപദ ങ്ങളുടെ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ അവസാനി പ്പിക്കും. അവരുടെ വാള്‍ കൊഴുവും അവരുടെ കുന്തം വാക്കത്തിയും ആയി അടിച്ചു രൂപപ്പെടുത്തും. രാജ്യം രാജ്യത്തിനെതിരേ വാളു യര്‍ത്തുകയില്ല. അവര്‍ ഇനിമേല്‍ യുദ്ധപരിശീലനം നടത്തുകയില്ല. യാക്കോബിന്‍െറ ഭവനമേ, വരുക. നമുക്കു കര്‍ത്താവിന്‍െറ പ്രകാശ ത്തില്‍ വ്യാപരിക്കാം.


Reading 1, നിയ 4: 1-8 : ദൈവകല്പനകളോട് വിശ്വസ്വരായിരിക്കുക

 ഇസ്രായേലേ, നിങ്ങള്‍ ജീവി ക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങള്‍ ചെന്ന് നിങ്ങ ളുടെ പിതാക്കന്‍മാരുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവു തരുന്ന ദേശം കൈവശ മാക്കേണ്ടതിനും ഞാനിപ്പോള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളും കല്‍പന കളും അനുസരിക്കുവിന്‍. ഞാന്‍ നല്‍കുന്ന കല്‍പനകളോട് ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുകയോ അതില്‍നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്തുകളയുകയോ അരുത്. ഞാന്‍ നിങ്ങളെ അറിയി ക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ ത്താവിന്‍െറ കല്‍പനകള്‍ അനുസരി ക്കുവിന്‍. കര്‍ത്താവ് ബാല്‍പെയോര്‍ നിമിത്തം ചെയ്തതെന്തെന്ന് നിങ്ങ ളുടെ കണ്ണുകള്‍ കണ്ടതാണല്ലോ. ബാല്‍പെയോറിനെ പിന്തുടര്‍ന്നവരെ യെല്ലൊം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ ത്താവു നിങ്ങളുടെ ഇടയില്‍നിന്നു നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. എന്നാല്‍, നിങ്ങ ളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനോട് ദൃഢമായി ചേര്‍ന്നുനിന്ന നിങ്ങള്‍ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. ഇതാ, നിങ്ങള്‍ കൈവശമാക്കാന്‍ പോകുന്ന രാജ്യ ത്ത് നിങ്ങളനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതിന് എന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ് എന്നോടു കല്‍പിച്ചപ്രകാരം അവിടു ത്തെ ചട്ടങ്ങളും കല്‍പനകളും നിങ്ങളെ ഞാന്‍ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയനുസരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കു വിന്‍. എന്തെന്നാല്‍, അതു മറ്റു ജനതകളുടെ ദൃഷ്ടിയില്‍ നിങ്ങളെ ജ്ഞാനികളും വിവേകികളുമാക്കും. അവര്‍ ഈ കല്‍പനകളെപ്പറ്റി  കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ മഹത്തായ ഈ ജനത ജ്ഞാനവും വിവേകവുമു ള്ളവര്‍തന്നെ എന്നുപറയും. നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവു നമുക്കു സമീപസ്ഥനായിരിക്കു ന്നതുപോലെ ദൈവം ഇത്ര അടു ത്തുള്ള വേറേ ഏതു ശ്രേഷ്ഠജനത യാണുള്ളത്? ഞാന്‍ ഇന്നു നിങ്ങളുടെ മുന്‍പില്‍ വച്ചിരിക്കുന്ന നിയമസംഹിതയിലേതുപോലെ നീതിയുക്തമായ ചട്ടങ്ങളും നിയമ ങ്ങളും മറ്റേതു ശ്രേഷ്ഠജനതയ്ക്കാ ണുള്ളത്?