Parish Details

Kanichar St. George Church

 

Parish Vicar: Rev. Fr. Thekkumcheril George
Address: Kanichar P.O.
Pin: 670 674
Phone: 0490 2412061
Website http://www.smcim.org/church/kanichar