Parish Details

Badiadka St. Mary's Church

 

Parish Vicar: Rev. Fr. Enacheril Joseph
Address: Badiadka, Perdala P.O., Kasargod
Pin: 671551
Phone: 04998-286136
Website http://www.smcim.org/church/badiadka